Iran dần rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Các bước rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran

Đồ họa: Next Media

Theo vnexpress.net

Thời Sự Quốc Tế