Sáng 8/5: Việt Nam không có ca nhiễm virus corona mới trong cộng đồng 22 ngày liền Tin covid-19.